3 KHÓA HỌC CẦN ĐĂNG NHẬP

  • KHÓA CƠ BẢN 
  • KHÓA NÂNG CAO 
  • KHÓA CHUYÊN SÂU - THỰC HÀNH
About Us
About Us

KHÓA 1 : KHÓA CƠ BẢN

Dành cho các chủ Spa & Thẩm Mỹ Viện .
Giáo trình gồm 2 p...circ;n gia trong lĩnh vực nghiên cứu và bào chế hóa mỹ phẩm

KHÓA 1 : KHÓA CƠ BẢN

KHÓA 2 : KHÓA NÂNG CAO

Khóa nâng cao là khóa học đào tạo chuyên sâu về các hoạt chất trong ngành thẩm mỹ và những công...hác đồ điều trị phối hợp các phương pháp với nhau để đạt được hiệu quả cao nhất trong trị liệu

KHÓA 2 : KHÓA NÂNG CAO

KHÓA 3 : KHÓA THỰC HÀNH - CHUYÊN SÂU

Khóa thực hành chuyên sâu được quay trực tiếp những ca điều trị của k... dụng các phác đồ khác nhau lên da để đạt hiệu quả cao nhất . 

KHÓA 3 : KHÓA THỰC HÀNH - CHUYÊN SÂU

Facemax's Product

Tin tức

Video

©Coppyright 2020. Powerby OPEN SPACE